Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων (κυλικεία)

 

diamrxeio

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμαρχος Δήμου Μετεώρων διακηρύσσει ότι, εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία ή εκμίσθωση δύο (2) δημοτικών ακινήτων (κυλικεία) ήτοι:

  1. Ακίνητο εκ 51,00 τ.μ. που βρίσκεται στην κοινότητα Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων (Δημοτικό Στάδιο «Βασίλειος Καρακίτσιος» με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 500,00€ ετησίως.
  2. Ακίνητο εκ 4,00 τ.μ. που βρίσκεται στην κοινότητα Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων (Δημοτικό Στάδιο κλειστό γυμναστήριο) με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 250,00€ ετησίως.

 Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μετεώρων (Ευθ. Βλαχάβα 1) την 27ην Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11,00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται για το πρώτο ακίνητο στο ποσό των 50,00€ και για το δεύτερο ακίνητο στο ποσό των 25,00€ Οι όροι της σχετικής διακήρυξης, βρίσκονται προς ενημέρωση στα γραφεία του Δήμου Μετεώρων, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 24323-50240.

Διακήρυξη σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 146/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων (ΑΔΑ ΨΩΓ9ΩΕΛ-4ΚΤ).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΏΡΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΑΛΕΚΟΣ

 

Σχετικά Αρχεία:

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

Pin It