Δημοτική Επιτροπή

Πρόεδρος:

 • Ελευθέριος Αβραμόπουλος

Τακτικά Μέλη:

 • Πολυζώης Χαλατσάκης (Παράταξη Δημάρχου)
 • Μαρία Φροσυνάκη (Παράταξη Δημάρχου)
 • Πηνελόπη Μαγκούρα (Παράταξη Δημάρχου)
 • Νικόλαος Τσιούκας (Παράταξη Δημάρχου)
 • Σωτήριος Παπαχρήστος (Παρατάξεις μειοψηφίας)
 • Νικόλαος Τρίμμης (Παρατάξεις μειοψηφίας)

Αναπληρωματικά Μέλη:

 • Αθανάσιος Καψάλης (Παράταξη Δημάρχου)
 • Δημήτριος Χύμας (Παράταξη Δημάρχου)
 • Ευαγγελία (Λίλα) Μπαντέκα - Νάνη (Παράταξη Δημάρχου)
 • Αντώνιος Παπαναστασίου (Παράταξη Δημάρχου)
 • Ευθύμιος Γατσιάς (Παρατάξεις μειοψηφίας)
 • Ηλίας Σιούτας (Παρατάξεις μειοψηφίας)
 • Λεωνίδας Κεραμίδας (Παρατάξεις μειοψηφίας)

Αρχείο PDF:

Εκλογή Δημοτικής Επιτροπής

Pin It