Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

Η συγκεκριμένη διεύθυνση αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

1.Τμήμα Πολεοδομίας (Υπηρεσία Δόμησης)

2.Τμήμα Καθαριότητας,Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας

α) Γραφείο Καθαριότητας

β) Γραφείο Περιβάλλοντος & Πρασίνου

γ) Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

3.Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών

Pin It