Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Προηγούμενος μήνας Προηγούμενη μέρα Επόμενη μέρα Επόμενος μήνας
Ανά έτος Ανά μήνα Ανά εβδομάδα Σήμερα Αναζήτηση Μετάβαση στον μήνα

6η/2019 Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, 13:00

Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Μετεώρων


Θ Ε Μ Α Τ Α

1.-Έγκριση όρων Διακήρυξης για την προμήθεια τροφίμων Δήμου Μετεώρων οικ.ετών 2019-2020.

2.-Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου: «Αγροτική Οδοποιία σε Τ.Κ. του Δήμου Μετεώρων»

3.-Έγκριση πρακτικού  ΙΙI διαγωνισμού: «Προμήθεια καυσίμων, Οκ. Έτους 2019 – 2020».

4.-Έγκριση Πρακτικού Ι του διαγωνισμού: «Προμήθειας μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Καλαμπάκας»

5.-Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση αγωγής του Γεωργίου Παπαγεωργίου