Έργα - Δράσεις

  • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, MIS 5001190

    ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, MIS 5001190

    ΕΣΠΑ 2014-2020 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας 2014-2020» Υποέργο 1: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.507.493,13€ (χωρίς Φ.Π.Α.). Το υποέργο με τίτλο " ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ " αφενός περιλαμβάνει εργασίες που αφορούν την αντικατάσταση μεγάλου μέρους του υπάρχοντος εσωτερικού δικτύου και α...

Pin It

Σύνδεση Χρήστη