Έκδοση ψηφίσματος για τον αδόκητο θάνατο του αντιδημάρχου του Δήμου Μετεώρων Γεωργίου Δήμου

Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο θέμα είπε ότι η συνεδρίαση αυτή κρίθηκε αναγκαία και κατεπείγουσα, προκειμένου να συζητηθεί το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης και να εκδοθεί σχετικό ψήφισμα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου74 του Ν. 4555/2018, για να συζητηθεί θέμα ως κατεπείγον, από το Δημοτικό Συμβούλιο, και να ληφθεί απόφαση γι’ αυτό, πρέπει πρώτα να αποφασισθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι το θέμα είναι κατεπείγον.

Το Δημοτικό συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του προέδρου, και τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, αποφάσισε  ομόφωνα ότι το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον.

Ακολούθως ο πρόεδρος εισηγήθηκε την έκδοση ψηφίσματος για τον αδόκητο  θάνατο του αντιδημάρχου του Δήμου Μετεώρων Γεωργίου Δήμου και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω  

Α  π ο φ α σ ί ζ ε  ι  (ομόφωνα)

  1. Να εκφράσει τη βαθιά θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια του Δημάρχου των Δημοτικών Συμβούλων και των Τοπικών Συμβούλων στους οικείους του εκλιπόντος αντιδημάρχου του Δήμου Μετεώρων, Γεωργίου Δήμου.
  2. Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την τέλεση της εξοδίου ακολουθίας.
  3. Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του εκλιπόντος.
  4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο. 

Η απόφαση αυτή πήρε  αύξοντα  αριθμό  254/2018

Pin It

Σύνδεση Χρήστη