Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Προηγούμενος μήνας Προηγούμενη μέρα Επόμενη μέρα Επόμενος μήνας
Ανά έτος Ανά μήνα Ανά εβδομάδα Σήμερα Αναζήτηση Μετάβαση στον μήνα

12η/2018 τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Τετάρτη 16 Μαίου 2018, 13:00

Δημοτικό Κατάστημα


Θ Ε Μ Α Τ Α 

1.-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού κτιρίου της Τ.Κ. Κρανέας του Δήμου Καλαμπάκας

2.-Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού καυσοξύλευσης  ατομικών αναγκών δάσους της Τ.Κ. Γάβρου

3.-Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού καυσοξύλευσης  ατομικών αναγκών δάσους Οικισμού Αγίου Δημητρίου της Τ.Κ. Γάβρου

4.-Ορισμός Δικηγόρου υπόθεση Βασιλείου Αγγέλη - επικύρωση της υπ’ αριθ. 379/2018 απόφασης Δημάρχου

5.-Ορισμός Δικηγόρου υπόθεση Αδάμου Βασιλικής και λοιπών (σύνολο 39) – επικύρωση της υπ’ αριθ. 326/2018 απόφασης Δημάρχου

6.-Ορισμός Συμβολαιογράφου για σύνταξη πληρεξουσίου στην υπόθεση προσφυγής κατά της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων- επικύρωση της υπ’ αριθ. 325/2018 απόφασης Δημάρχου

7.-Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση Ευθυμίου Γκιάτα

8.-Διόρθωση της υπ’ αριθ. 99/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμπάκας

9.-Δέσμευση πιστώσεων

Σύνδεση Χρήστη