Δικτύωση με Φορείς

Πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες ενημερωτικές συναντήσεις του επιστημονικού προσωπικού του Κέντρου Κοινότητας με τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Μετεώρων. Έγινε παραλαβή του ενημερωτικού φυλλαδίου του Κέντρου, προκειμένου να ενημερωθούν οι αρμόδιοι Πρόεδροι και κατ΄επέκταση οι δημότες τους, ότι στο Κέντρο Κοινότητας μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές ή και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες οι ίδιοι ή και τα μέλη της οικογένειάς τους, όπως ανεργία, οικονομικές δυσκολίες και προβλήματα διαβίωσης.

 

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μετεώρων εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

afisa1Στα πλαίσια της δικτύωσης με δομές κοινωνικής προστασίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους υπαλλήλους του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Τρικκαίων.

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προσωπικού του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Μετεώρων με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ) σε μια προσπάθεια δικτύωσης και συνεργασίας για παραπομπή αιτημάτων των ωφελουμένων, κατά την οποία έγινε μια συνοπτική περιγραφή της δράσης και των υπηρεσιών που παρέχονται από το Κέντρο Κοινότητας.

photo3Στην συνέχεια της δικτύωσης με δομές του Δήμου Μετεώρων, πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Κέντρου Κοινότητας συνάντηση με την Επισκέπτρια Υγείας του Κέντρου Υγείας Καλαμπάκας, η οποία παρέλαβε ενημερωτικό φυλλάδιο, ενημερώθηκε για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας, στα πλαίσια της συνεργασίας και παραπομπής αιτημάτων σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Αντίστοιχα, μας ενημέρωσε για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Υγείας Καλαμπάκας.

kek stagonΣτα πλαίσια της δικτύωσης με Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον αρμόδιο υπάλληλο του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Καλαμπάκας (Κ.Ε.Κ. Σταγών), ώστε να υπάρξει συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων ωφελουμένων για συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και δυνατότητα προώθησης στην αγορά εργασίας. Έγινε ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας και παραλαβή του σχετικού ενημερωτικού φυλλαδίου.

 

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μετεώρων εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

photo1Στα πλαίσια της δικτύωσης με υπηρεσίες του Δήμου Μετεώρων πραγματοποιήθηκαν τρεις συναντήσεις με τον Προϊστάμενο του τοπικού παραρτήματος του Ο.Α.Ε.Δ. Καλαμπάκας, ώστε να επιτευχθεί η συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων για την ένταξη των ωφελουμένων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης και επιμορφωτικά σεμινάρια. Μάλιστα, στην τελευταία συνάντηση έγινε ενημέρωση των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ σχετικά με την αλλαγή των καθορισμών και προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, που από 1η Αυγούστου προβλέπει την υποχρέωση των ανέργων δικαιούχων του Προγράμματος και των υπολοίπων μελών του νοικοκυριού να εγγράφονται στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

 

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μετεώρων εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.