ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΜΕ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ»)

Στις 30/7/2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στον χώρο του Κέντρου Κοινότητας με την υπεύθυνη της δομής ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, που λειτουργεί στον γειτονικό Δήμο Καρδίτσας και στόχο έχει τη δημιουργική απασχόληση παιδιών και ατόμων με αναπηρία, ώστε να επιτυγχάνεται η κοινωνικοποίηση και η αλληλεπίδραση τους με συνομηλίκους.

Στόχος της επαφής αποτέλεσε η δημιουργία ενός δικτύου μεταξύ φορέων και κοινωνικών δομών μέσω παραπομπών, κοινών δράσεων και παρεμβάσεων, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με ζητήματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ενημέρωση από τον κοινωνικό λειτουργό για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας και παραλαβή ενημερωτικού υλικού.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μετεώρων εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Pin It