Δικτύωση με τον Οργανισμό "Το Χαμόγελο του Παιδιού"

Εκτύπωση

Για τη διοργάνωση και πραγματοποίηση ενημερωτικής ομιλίας σχετικά με το θέμα «Ασφάλεια στη Χρήση του Διαδικτύου» σε Δημοτικά Σχολεία της Καλαμπάκας (4ο και 5ο), το Κέντρο Κοινότητας ήρθε σε επαφή με την ψυχολόγο του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Γεωργίου Ελισσάβετ που πραγματοποιεί οργανωμένες, διαδραστικές, βιωματικές δράσεις, οι οποίες απευθύνονται στους μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η δικτύωση με το «Χαμόγελο του Παιδιού» εντάσσεται στα πλαίσια της δικτύωσης με φορείς και οργανισμούς με στόχο την διοργάνωση από κοινού δράσεων σχετικά με την πρόληψη και ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας πάνω σε σημαντικά θέματα που τους απασχολούν, όπως Ενδοσχολικός Εκφοβισμός (bullying), Κακοποίηση κ.ά., και με σκοπό την διασφάλιση της ψυχικής και σωματικής υγείας των ανηλίκων.

Επίσης, η δικτύωση με έναν Οργανισμό, όπως  «Το Χαμόγελο του Παιδιού» που προσφέρει κοινωνικό έργο, πραγματοποιήθηκε με στόχο την συνεργασία και την παραπομπή αιτημάτων των πολιτών σε υπηρεσίες και δομές εκτός των γεωγραφικών ορίων της περιοχής λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας, που ασχολούνται με τη στήριξη παιδιών που έχουν ανάγκη και των οικογενειών τους.

 Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μετεώρων εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και βασίζεται σε τρεις πυλώνες που είναι η υποδοχή, ενημέρωση και η υποστήριξη των πολιτών, η συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς της πόλης και τέλος η παροχή υπηρεσιών που έχουν ως στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου  και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των πολιτών.