Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κινητή καντίνα στο 1ο Μουσικό Φεστιβάλ Μετεώρων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ο Δήμος Καλαμπάκας ανακοινώνει ότι στα πλαίσια διεξαγωγής του 1ου Μουσικού Φεστιβαλ Μετεώρων 2018, το οποίο θα πραγματοποιηθεί για πέντε (5) ημέρες και έχοντας υπόψη:

  1. Το Ν. 4497/17 και ιδιαίτερα το άρθρο 40, παρ 8,
  2. Την υπ΄αριθμ. 126/2018 ΑΔΣ «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης διοργάνωσης, πενθήμερου 1ου Μουσικού Φεστιβάλ στην Καλαμπάκα»,

Το πρόγραμμα των συναυλιών έχει ως ακολούθως:

24 Ιουνίου: Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Αύλειος Χώρος ΚΕΓΕ

29 Ιουνίου: Παντελής Θαλασσινός – Βασίλης Σκουλάς, Αύλειος Χώρος ΚΕΓΕ

5 Ιουλίου: Γιάννης Ζουγανέλης - Γιώτα  Γιάννα - Διονύσης Τσακνής, Διαδραστική Μουσική παράσταση «ΦΡΟΥΤΑ ΕΠΟΧΗΣ», Αύλειος Χώρος ΚΕΓΕ

7 Ιουλίου: Γεράσιμος Ανδρεάτος - Στέλιος Βαμβακάρης – Αφήγηση Αννα Μπιθικώτση, Μουσικοθεατρική παράσταση «Βαμβακάρης, Μπιθικώτσης … ο ρεμπέτης και ο σερ», Αύλειος Χώρος ΚΕΓΕ

13 Ιουλίου: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Δημοτικό Στάδιο Καλαμπάκας

Καλούμε τους κατόχους άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο δραστηριότητας κινητή καντίνα με δυνατότητα έψησης (σουβλάκια κ.λπ.), και εμπόρους, καταστηματάρχες με ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας, να δηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να χορηγηθεί άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τη διάθεση τροφίμων και ποτών στους επισκέπτες,  στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα συνοδεύεται από τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά την 11η Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Δ. Καλαμπάκας (Ευθ. Βλαχάβα αρ.1):

  1. Φωτοαντίγραφο της αδείας
  2. Έναρξη επιτηδεύματος στο taxis με αναγραφή της δραστηριότητας και πρόσθετης δραστηριότητας
  3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  4. Βιβλιάριο υγείας
  5. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα
  6. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δ. Καλαμπάκας
  7. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των σχετικών όρων
  8. Εξουσιοδότηση με θεώρηση από αρμόδια αρχή του γνησίου της υπογραφής σε περίπτωση μη φυσικής παρουσίας του ενδιαφερομένου για την εκπροσώπησή του από άλλο πρόσωπο.

Οι θέσεις και οι ημερομηνίες των εκδηλώσεων αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων & ημερομηνίες

Θέσεις

Τέλος κατάληψης εκμετάλλευσης κοινόχρηστου χώρου

15 τ.μ. παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου για την κάθε θέση

1.

Αύλειος χώρος ΚΕΓΕ Δ. Καλαμπάκας για τις ημερομηνίες:

24/06/2018

29/06/2018

05/07/2018

07/07/2018

     2

 3.500 ευρώ για την    κάθε θέση

 

2

Δημοτικό Στάδιο «Καρακίτσιος» Δ. Καλαμπάκας

Για την ημερομηνία:

13/07/2018

     2

   

Το τέλος κατάληψης εκμετάλλευσης του κοινόχρηστου χώρου ποσού 3.500 ευρώ  για την κάθε θέση, αφορά συνολικά και τις πέντε (5) ημέρες των εκδηλώσεων.

Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος εκδηλώσει ενδιαφέρον και για τις δυο θέσεις κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, το τέλος κατάληψης εκμετάλλευσης προσαρμόζεται στο ποσό των 6.000 ευρώ.

Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διατιθέμενων αδειών με την παρούσα πρόσκληση, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και μεταξύ των επιλεγέντων για τη θέση που θα λάβει ο καθένας.

Κατόπιν, οι κληρωθέντες θα καταβάλλουν τα τέλη που αναλογούν στο ταμείο του Δήμου Καλαμπάκας, προκειμένου να τους χορηγηθεί η άδεια κατάληψης χώρου για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Οι αδειοδοτούμενοι θα καταλάβουν τις θέσεις όπως ακριβώς απεικονίζονται στο σχετ. συνημμένο τοπογραφικό.

Οι κληρωθέντες μετά το πέρας των εκδηλώσεων, υποχρεούνται να παραδώσουν τον χώρο καθαρό. Επίσης δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09.00 έως 12.00 (Ευθ. Βλαχάβα 1, τηλ. 24323-50284).

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΝΤΕΚΑ - ΝΑΝΗ

Pin It