Προκήρυξη 12 θέσεων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Σας ενημερώνουμε, ότι έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού καταστήματος Καλαμπάκας, καθώς και σε όλα τα ΚΕΠ του Δήμου, η αριθ. πρωτ. 15151/5.9.2017 ανακοίνωση για την πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με αντίτιμο, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων στον Δήμο Καλαμπάκας και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμό ατόμων, όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Κωδικός

θέσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

01

Έγχορδα με δοξάρι (βιολί)

8 μήνες

1

02

Ξύλινα Πνευστά(φλάουτο)

8 μήνες

1

03

Ξύλινα Πνευστά(σαξόφωνο)

8 μήνες

1

04

Παραδοσιακό κλαρίνο

8 μήνες

1

05

Έγχορδα με δοξάρι (βιολοντσέλο)

8 μήνες

1

06

Κρουστά

8 μήνες

1

07

Ηλεκτρικό Μπάσο

8 μήνες

1

08

Μουσικής Τεχνολογίας - Παραγωγής Ήχου

8 μήνες

1

09

Γυμναστών ΠΕ – με ειδικότητα Παραδοσιακών χορών

8 μήνες

4

 

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων της ανωτέρω ανακοίνωσης ανέρχεται σε δέκα ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσής της (τελευταία δημοσίευση στις 6/9/2017). Συνεπώς καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 18η  Σεπτεμβρίου 2017.

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται από το πρωτόκολλο του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

3. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Pin It