Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ (ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να αποκτήσουν νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ή να μετατρέψουν υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο καλλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017.

Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων  για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας ( ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά  έδρα.

Σχετικά Αρχεία

1. Πλήρες Κείμενο Πρόσκλησης και Αίτηση

2. Οδηγίες - Προϋποθέσεις - Πίνακες για Π.Ε. Τρικάλων

Pin It