Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ 2/2016 - 5 θέσεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε παιδικούς σταθμούς

Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων (κωδικός 101)

1. Πίνακας Επιλεχθέντων

2. Πίνακας Κατάταξης

3. Πίνακας Αποκλειόμενων

4. Συνολική Ονομαστική Κατάσταση συμμετεχόντων

 

Μαγείρων (κωδικός 102)

1. Πίνακας Επιλεχθέντων

2. Πίνακας Κατάταξης

3. Πίνακας Αποκλειόμενων

4. Συνολική Ονομαστική Κατάσταση συμμετεχόντων

 

Γενικών Καθηκόντων (κωδικός 103)

1. Πίνακας Επιλεχθέντων

2. Πίνακας Κατάταξης

3. Συνολική Ονομαστική Κατάσταση συμμετεχόντων

 

 

Pin It