ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Διευθέτηση κοίτης χειμάρρου Τζουρτζιώτικου ΤΚ Αγίας Παρασκευής του Δήμου Μετεώρων»

 diamrxeio

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Διευθέτηση κοίτης χειμάρρου Τζουρτζιώτικου ΤΚ Αγίας Παρασκευής
του Δήμου Μετεώρων».

 

Σχετικά Αρχεία: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

 

 

 

 

 

 

Pin It