Διακήρυξη του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ»

 diamrxeio

 

 

 

Σχετικά Αρχεία: 

1. Διακήρυξη

2. Περίληψη διακήρυξης

3. Αναλυτική προμέτρηση εργασιών

4. Αναλυτικό τιμολόγιο

5. Μελέτη αερισμού

6. Μελέτη φωτοτεχνίας

7. Μελέτη θέρμανσης

8. Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

9. ΕΣΥ

10. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

11. Προύπολογισμός μελετής

12. Τεχνική περιγραφή

13. Χρονοδιάγραμμα

 

 

Pin It