Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού: "Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Περιφερειακών Δημ. Ενοτήτων του Δήμου Μετεώρων"

Εκτύπωση

 diamrxeio

 

        

 

Σχετικά Έντυπα:

1. Περίληψη

2. Διακήρυξη

3. Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών

4. ΕΕΕΣ

5. xml

6. Σημαντική ενημέρωση

7. Νέα διακήρυξη