Σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών

 diamrxeio

 

Ο Δήμος Μετεώρων Ν. Τρικάλων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και ύστερα από την υπ’ αριθ. 94/2022 απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Μετεώρων,  ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ένα (1) άτομο, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προς κάλυψη των  εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών  του Δήμου μας  με την ανάλογη ειδικότητα και με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα, χρονικής διάρκειας δύο μηνών:

 ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2 ΜΗΝΕΣ

1

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα( άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά :

  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεωντης αστυνομικής τους ταυτότητας.
  • Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ)
  • Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
  • Επίσημο έγγραφο απόδειξης Α.Φ.Μ.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους.
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι ΔΕΝ έχουν κώλυμα υπέρβασης της 2μηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών :[(όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 21 παρ.2Ν2190/1994)]  (χορηγείται από την υπηρεσία).
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να µην έχουν καταδικαστεί ή να µην είναι υπόδικοι για εγκληµατική δράση ή να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων. (χορηγείται από την υπηρεσία).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν αίτηση:

  • στο πρωτόκολλο του Δήμου Μετεώρων ,
  • ταχυδρομικά στην διεύθυνση:οδός Ευθυμίου Βλαχάβα 1
  • και στο e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. από 09/04/2022 έως και13/04/2022.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου Μετεώρων ,σύμφωνα  με το άρθρο 21 του Ν.2190/1994.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Θεόδωρος Γ. Αλέκος

 

Pin It