Πρόσληψη καλλιτεχνικού - διδακτικού προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον Δήμο Μετεώρων με αντίτιμο

Σας ενημερώνουμε, ότι έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού καταστήματος Μετεώρων, καθώς και σε όλα τα ΚΕΠ του Δήμου, η αριθ. πρωτ. 9417/3.9.2018 ανακοίνωση για την πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με αντίτιμο, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων στον Δήμο Μετεώρων και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμό ατόμων, όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Κωδικός

θέσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

01

Έγχορδα με δοξάρι (βιολί)

9 μήνες

1

02

Ξύλινα Πνευστά(φλάουτο)

9 μήνες

1

03

Ξύλινα Πνευστά(σαξόφωνο)

9 μήνες

1

04

Παραδοσιακό κλαρίνο

9 μήνες

1

05

Έγχορδα με δοξάρι (βιολοντσέλο)

9 μήνες

1

06

Κρουστά

9 μήνες

1

07

Ηλεκτρικό Μπάσο

9 μήνες

1

08

Μουσικής Τεχνολογίας - Παραγωγής Ήχου

9 μήνες

1

09

Γυμναστών ΠΕ – με ειδικότητα Παραδοσιακών χορών

8 μήνες

4

 

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων της ανωτέρω ανακοίνωσης ανέρχεται σε δέκα ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσής της (τελευταία δημοσίευση στις 4/9/2018). Συνεπώς καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 14η  Σεπτεμβρίου 2018.

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται από το πρωτόκολλο του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Pin It