Υποβλήθηκε πρόταση με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΞΕΝΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ»

2018 01 16 xenia

Σήμερα, 16/01/2018 και ώρα 14:00 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με τίτλο «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας».

Ο Δήμος Καλαμπάκας, στις 14:01, υπέβαλε πρόταση με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΞΕΝΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ», προϋπολογισμού 2.500.000,00€.

Με την αίτηση χρηματοδότησης, υποβλήθηκαν 51 συνημμένα αρχεία (Τεχνικό δελτίο, τεύχος τεχνικών δεδομένων, μελέτη σκοπιμότητας έργου, πρόγραμμα απαιτούμενων μελετών- χρονοδιάγραμμα, τεύχος προεκτίμησης αμοιβών, συγγραφή υποχρεώσεων, τεύχη δημοπράτησης, τεύχος υπολογισμού καθαρών εσόδων, έντυπο ανάλυσης κόστους, αδειοδοτήσεις, στοιχεία διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου κλπ).

Δήμος Καλαμπάκας

Pin It

Σύνδεση Χρήστη