Απόφαση περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Τρικάλων στην Καλαμπάκα

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», γνωστοποιείται στους δημότες και κατοίκους του Δήμου Μετεώρων ότι με την υπ΄αρ. 153/2024 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΑΜΩ46ΜΜΥΗ-ΣΣ8) εγκρίθηκε η πλήρης απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός είδος οχήματος στην οδό Τρικάλων από το ύψος της πλατείας Ρήγα Φεραίου μέχρι το ύψος της οδού Βενιζέλου από 01-07-2024 έως 30-09-2024 και κατά τις ώρες 21:30 έως 01:00 κάθε Παρασκευή και Σάββατο

Για τη διασφάλιση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία της κυκλοφορίας στο τμήμα της πόλης όπου θα επιτρέπεται η κυκλοφορία, θα τοποθετηθεί σήμανση και θεσπίζονται κανόνες οι οποίοι αναλυτικά περιγράφονται στην εν λόγω απόφαση.

Το πλήρες κείμενο του Κανονισμού έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Μετεώρων

Ελευθέριος Ν. Αβραμόπουλος

Σχετικά Αρχεία:

1. Απόφαση περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Τρικάλων στην Καλαμπάκα

Pin It