Κανονισμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Μετεώρων (Αριθμός απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 204/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΣΒ46ΜΜΥΗ-ΗΓ9) ))

 

diamrxeio

 

Κανονισμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Μετεώρων (Αριθμός απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 204/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΣΒ46ΜΜΥΗ-ΗΓ9) )

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Pin It