Πρόσκληση στην 5/2020 δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Μετεώρων στις 03/07

 

diamrxeio

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 5η  δια ζώσης, κατεπείγουσα συνεδρία, της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κεκλεισμένων των θυρών, βάσει της 163 εγκ. της 29-5-20 του ΥΠ.ΕΣ και προς αποφυγή της μετάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού covid -19, τακτική συνεδρίαση της Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων στις 3 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα  12:00  στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.Ανάκληση της υπ.αριθμ. 21/2020 απόφαση της Ποιότητας Ζωής με θέμα «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Τρικάλων».

2.Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Καλαμπάκας (σύμφωνα με την  παράγραφο 7 του  άρθρου 65 του N.4688/20 ΦΕΚ 101/24-5-20 ).

Η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται ως έκτακτη και κατεπείγουσα, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, επειδή τα θέματα αφορούν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν άμεσα ενόψει καλοκαιριού.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κόττης Δημήτριος

 

 

 

Pin It