Πρόσκληση στην 3η/2020 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων στις 18/02/2020

 

diamrxeio

  

Πρόσκληση

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 3/2020 δημόσια τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων την 18η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα  Τρίτη και ώρα  13,00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μετεώρων (Ευθ. Βλαχάβα 1), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

Θ Ε Μ Α ΤΑ

1.-Αίτημα Συλλόγου Δρομέων Τρικάλων - Εξειδίκευση πίστωσης για συνδιοργάνωση αγώνα δρόμου Καλαμπάκα-Τρίκαλα -Θανάσης Σταμόπουλος.

2.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού Σχολικού αγρού στη θέση Δέση τοποθεσία «Λούνες» 15,925 στρεμμάτων του οικισμού Τριφύλλια της Κοινότητας Κρύας Βρύσης του Δήμου Μετεώρων.

3.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος της Κοινότητας Ανθούσας του Δήμου Μετεώρων.

4.-Έγκριση πρακτικών Ι & ΙΙ του διαγωνισμού για την: «Προμήθεια υγρών καυσίμων οικ. ετών 2020-2021 του Δήμου Μετεώρων»

5.-Έγκριση πρακτικών Ι & ΙΙ δημοπρασίας του έργου: «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων»

6.-Αίτηση Κ/ξιας Εργοκατασκευή ΙΚΕ Πλιάτσικας Κων/νος- Παπαγεωργίου Παναγιώτης «περί χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης  του έργου: «Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Καλαμπάκας»

7.-Αίτηση Μάντζιου Παναγιώτη «περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης  του έργου: «Αγροτική Οδοποιϊα Δήμου Καλαμπάκας»

8.-Συγκρότηση επιτροπής  διενέργειας / αξιολόγησης διαγωνισμού απορριμμάτων

9.-Έγκριση τεύχους τεχνικών δεδομένων και όρων διακήρυξης για την «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Κλεινοβού του Δήμου Μετεώρων»

10.-Έγκριση τεύχους τεχνικών δεδομένων και όρων διακήρυξης για την «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Βασιλικής του Δήμου Μετεώρων»

11.-Έγκριση τεύχους τεχνικών δεδομένων και όρων διακήρυξης για την «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Καστανιάς του Δήμου Μετεώρων»

12.-Έγκριση τεύχους τεχνικών δεδομένων και όρων διακήρυξης για την «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Χασίων του Δήμου Μετεώρων»

13.-Έγκριση τεύχους τεχνικών δεδομένων και όρων διακήρυξης για την «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Τυμφαίων του Δήμου Μετεώρων»

14.-Έγκριση τεύχους τεχνικών δεδομένων και όρων διακήρυξης για την «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Μαλακασίου του Δήμου Μετεώρων»

15.-Έγκριση τεύχους τεχνικών δεδομένων και όρων διακήρυξης για την «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Ασπροποτάμου του Δήμου Μετεώρων»

16.-Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ' αριθ. 40/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων με θέμα "Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση αγωγής της Τράπεζας Πειραιώς κατά 1) Ν.Π.Ι.Δ. (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) και 2) Ν.Π.Δ.Δ. "Δήμος Μετεώρων"

17.-Ορισμός δικηγόρου για την νομική αντιμετώπιση της υπ' αριθ. κατάθ. ΤΜ9/2020 αγωγής του Χρήστου Κωστίκη του Παντελή κατά του Δήμου Μετεώρων, η οποία κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Τρικάλων

18.-Ορισμός δικηγόρου για την νομική αντιμετώπιση της υπ' αριθ. κατάθ. 3/2020 αγωγής του Χρήστου Κωστίκη του Παντελή κατά του Δήμου Μετεώρων, η οποία κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Καλαμπάκας

19.-Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην κοινότητα Χαλικίου.

20.-Απόφαση 5/2020 της Κοινότητας Καστρακίου (Αποδοχή δωρεάς «κολώνες φωτισμού»)

21.-Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες εορτασμού Απόκρεων.

 

Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος

 

 

Pin It