Αλλαγή παρόχου για τους δικαιούχους της δράσης “Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας”

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι δικαιούχοι της δράσης «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» που έχουν αιτηθεί την υπαγωγή τους στη δράση και δεν έχουν εξυπηρετηθεί ούτε έχουν λάβει σχετικό εξοπλισμό μπορούν να ζητήσουν την απόρριψη της αίτησής τους από τον πρώτο πάροχο της επιλογής τους, και να αιτηθούν αλλαγή παρόχου συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους και υπογράφοντας την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής στα αντίστοιχα ΚΕΠ.

 

Δήμος Μετεώρων

 

Pin It