Πρόσκληση στη 1/2020 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων στις 21/01/2020

 

diamrxeio

 

Πρόσκληση

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 1/2020 δημόσια τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μετεώρων την  21η  Ιανουαρίου 2020 ημέρα  Τρίτη και ώρα 13.00 στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

Θ Ε Μ Α ΤΑ

 

1.-Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την φιλοξενία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

2.-Περί έγκρισης πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης κυλικείου στο γυμναστήριο «Ευθύμιος Βλαχάβας» στην Καλαμπάκα.

3.-Περί έγκρισης πρακτικών επαναληπτικής  δημοπρασίας εκμίσθωσης  κυλικείου στο Δημοτικό Στάδιο «Βασίλειος Καρακίτσιος» στην Καλαμπάκα.

4.-Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης υπαίθριων χώρων για τη δημιουργία δημοτικών πάρκινγκ αυτοκινήτων.

5.-Λήψη απόφασης για μήνυση-έγκληση κατά παντός υπευθύνου σχετικά με αδικήματα εκτελεσθέντα εις βάρος της περιουσίας του Δήμου Μετεώρων.

6.-Ορισμός συμβολαιογράφου για κατάρτιση συμβολαιογραφικής πράξης για τη συνομολόγηση τοκοχρεωστικού δανείου χορηγούμενο στο Δήμο Μετεώρων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

7.-Επικύρωση της υπ΄αρ. 33/2020 απόφασης Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό δικηγόρου στην υπόθεση Κωτίκα και λοιπών.

8.-Επικύρωση της υπ΄αρ. 34/2020 απόφασης Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό συμβολαιογράφου στην υπόθεση Κωτίκα και λοιπών. 

9.-Ορισμός δικηγόρου για τη νομική αντιμετώπιση της υπ΄αρ. 2/2020 διαταγής πληρωμής κατά του Δήμου Μετεώρων.

10.-Ορισμός δικηγόρου για τη νομική αντιμετώπιση αγωγής της A.E. “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του Δήμου Μετεώρων ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων.

11.-Παράταση συμβατικής προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας  «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού» και συγκεκριμένα «προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ)».

 

Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος

 

Pin It