Πρόσκληση στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/11/2019

 

diamrxeio

 

Πρόσκληση

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 18/2019 δημόσια τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μετεώρων την 13η Νοεμβρίου 2019 ημέρα  Τετάρτη και ώρα  18,30 στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α ΤΑ

1.-Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2019

2.-Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού καυσοξύλευσης  ατομικών αναγκών δάσους   της Κοινότητας Αχλαδέας

3.-Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης εμπορικής υλοτομίας  δάσους   της Κοινότητας Κονισκού

4.-Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης εμπορικής υλοτομίας  δάσους   της Κοινότητας Λογγά

5.-Τελεσιδικία λόγω απόφασης Ειρηνοδικείου με τη διαδικασία μικροδιαφορών στην υπόθεση Παπαγεωργίου Γεώργιου

6.-Ορισμός Δικηγόρου στην υπόθεση Παπαπολυζόπουλου Γεώργιου και λοιποί (σύνολο 40 εργαζόμενοι)

7.-Ορισμός Δικηγόρου στην υπόθεση Παπακώστας Δημήτριος και λοιποί (σύνολο 35 εργαζόμενοι)

8.-Ορισμός Δικηγόρου στην υπόθεση Συνεταιριστικής Τράπεζας Συν.Πε., που αφορά ενεχυρίαση απαίτησης της εταιρείας ΑΧΕΛΩΟΣ Α.Ε.

9.-Έγκριση Πρακτικού ΙI Δημοπρασίας του έργου: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Ιωαννίνων του Δήμου Καλαμπάκας»

10.-Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπρασίας του  διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων του Δήμου Μετεώρων

 

Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Αλέκος

 

Πρόσκληση

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 19/2019 δημόσια τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μετεώρων την 13η Νοεμβρίου 2019 ημέρα  Τετάρτη και ώρα  20,30 στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α ΤΑ

1.-Εξειδίκευση πίστωσης για συμμετοχή του Δήμου Μετεώρων  στην Έκθεση εναλλακτικού Εποχιακού Τουρισμού στο Ζάππειο στις 14-16 Νοεμβρίου

 

Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Αλέκος 

 

Pin It