ΠΑΡΑΤΑΣΗ - Ρύθμιση οφειλών προς τη ΔΕΥΑ Μετεώρων έως και 100 δόσεις

 

ofeiles banner

 

Σας ενημερώνουμε ότι με ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 145/τεύχος Α/30.09.2019 αντικαθίσταται το εδάφιο α’ της παρ.1 του αρ.110, καθώς και το αρ.111 του ν.4611/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’ 73/17.5.2019) και πλέον ορίζεται ότι:

Ι] Η ρύθμιση αφορά οφειλές προς τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 29 Νοεμβρίου 2019.

IΙ] Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται έως 31 Δεκεμβρίου 2019.

Καλούμε για την ρύθμιση των οφειλών σας.

Πληροφορίες: ΔΕΥΑΜ, τηλ.: 2432-3-50260, 2432-3-50261

ΔΕΥΑ Μετεώρων

Αρχείο PDF:

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ

Pin It