Αποτύπωση μονοπατιού «Γαύρος – Αγ. Δημήτριος» του Αναρριχητικού Κέντρου Χασίων

Στις 19/07/2018, ημέρα Πέμπτη, πενταμελής ομάδα αποτελούμενη από τους Παπαγεωργίου Χρήστο, Αντιδήμαρχο, Πανάρα Κώστα, κάτοικο Γαύρου, Καραθανάση Γιάννη, κάτοικο Αγ.Δημητρίου, Ράπτη Γεωργία, Μηχανικό του Δήμου, και τον Δ/ντη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, πραγματοποίησε επιτόπια καταγραφή του μονοπατιού Γαύρου – Αγ. Δημητρίου που περιέχεται στη μελέτη «Κέντρο Αναρρίχησης Βράχων Γαύρου – Αγίου Δημητρίου».

Αποτυπώθηκε η πραγματική κατάσταση του μονοπατιού Γαύρου – Αγίου Δημητρίου με σκοπό την επικαιροποίηση της μελέτης που είχε συνταχθεί  από το Πανεπιστήμιο Θεσ/κης για λογαριασμό του πρώην Δήμου Χασίων το 2005.

Pin It

Σύνδεση Χρήστη