Ολοκλήρωση πράξης : ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, MIS 355459 (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

20161026 124514ΕΣΠΑ 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2007-2013

Αριθμ. Πρωτ. Απόφασης ένταξης πράξης: 4303/ 06-10-2011

Προϋπολογισμός : 239.941,00 € (με τον Φ.Π.Α.)

Ολοκληρώθηκε το έργο «ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ», που προέβλεπε την κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, συνολικού εμβαδού 798,00m2. Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων περιλαμβάνει την κυρίως αίθουσα εκδηλώσεων, σκηνικό χώρο, καμαρίνια, χώρο αναμονής του κοινού, τουαλέτες, αποθηκευτικούς χώρους, λεβητοστάσιο, μηχανοστάσιο, κλίμακες επικοινωνίας.

2015 11 29 21.11.50

Pin It