ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

20160810 122149ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Προϋπολογισμός : 170.000,00 € (με τον Φ.Π.Α.)

Το έργο με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ», αφορά στην προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου, χωρητικότητας 4m3, για τον οδοκαθαρισμό της πόλης της Καλαμπάκας.

Pin It

Σύνδεση Χρήστη