ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Σύντομα οι αποφάσεις των οργάνων του Δήμου θα δημοσιεύονται στη σελίδα μας. 

Προς το παρόν μπορείτε να τις παρακολουθείτε μέσω ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ.

Pin It