Τέλεση Πολιτικού Γάμου

Για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας τέλεσης του πολιτικού γάμου, γίνεται από κοινού αίτηση και υπογράφεται και από τους δύο μελλονύμφους ενώπιον της Υπηρεσίας.

 Σύμφωνα με το Νόμο περί ισότητας των δύο φύλων, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν το γάμο το επώνυμο των παιδιών που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούν να δηλώσουν πάνω από δύο επώνυμα.
 
Το τέλος για την τέλεση του πολιτικού γάμου είναι 100€, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 240/2011 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.
 
Κατά την τέλεση του γάμου, κάθε μελλόνυμφος πρέπει να συνοδεύεται από ένα μάρτυρα, ο οποίος πρέπει να είναι ενήλικο άτομο. Ο μάρτυρας μπορεί να είναι και συγγενής, ακόμα και πρώτου βαθμού. Οι μάρτυρες πρέπει απαραίτητα να κρατούν την ταυτότητά τους ή το διαβατήριό τους αν δεν είναι Έλληνες.

 

Αρχεία

1. Έντυπο αίτησης τέλεσης πολιτικού γάμου

 

Για την τέλεση πολιτικού γάμου αλλοδαπού απαιτείται :

α) άδεια γάμου από τη χώρα του μεταφρασμένη στα Ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα και αν η χώρα προέλευσης του αλλοδαπού έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης  η επίθεση της επισημειώσεως ΑPOSTILLE . Εάν δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης απαιτείται καταρχήν θεώρηση του εγγράφου από την Ελληνική Πρεσβεία στη χώρα του και στη συνέχεια η μετάφραση του.   

β) ληξιαρχική πράξη γέννησης του μεταφρασμένη στα Ελληνικά  από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα και αν η χώρα προέλευσης του αλλοδαπού έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης  η επίθεση της επισημειώσεως ΑPOSTILLE. Εάν δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης απαιτείται καταρχήν θεώρηση του εγγράφου από την Ελληνική Πρεσβεία στη χώρα του και στη συνέχεια η μετάφραση του.   

γ) άδεια παραμονής ή VISA (της οποίας ο χρόνος ισχύος δεν έχει λήξει).

Σημ: ΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΡΧΗ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ή ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ).

Pin It