Σύμφωνο Συμβίωσης (ν. 3719/26-10-2008)

ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (αν η κατοικία είναι κοινή) ή ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ.

Με τον νόμο αυτό παρέχεται η δυνατότητα σε δυο ετερόφυλα πρόσωπα να οργανώσουν τη συμβίωση τους κατόπιν συμφωνίας η οποία καταρτίζεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο η ισχύς της οποίας όμως κατά ρητή πρόβλεψη αρχίζει από την κατάθεση του αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου σε ειδικό βιβλίο του Ληξιάρχου του τόπου κατοικίας των συμβαλλόμενων.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Σύμφωνο συμβίωσης (συμβολαιογραφικό έγγραφο)

  • Αστυνομικές Ταυτότητες - Διαβατήρια

  • Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. των συμβαλλομένων

Το σύμφωνο συμβίωσης λύεται: 

α) με συμφωνία των συμβληθέντων που γίνεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο

β) με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση αφότου αυτή κοινοποιηθεί με δικαστικό επιμελητή στον άλλον και

γ) αυτοδικαίως αν συναφθεί γάμος είτε μεταξύ των συμβληθέντων είτε μεταξύ ενός απ’ αυτούς και τρίτου.

Η λύση του συμφώνου συμβίωσης είναι μεταβολή (άρθρο 14 ν. 344/1976) και καταχωρείται εντός μηνός 

Pin It