Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας Δημότη Καλαμπάκας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας
  3. Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή Εκκαθαριστικού εφορίας
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη μονιμότητα της κατοικίας του ενδιαφερομένου στο Δήμο Καλαμπάκας με τα στοιχεία της διεύθυνσης
  5. Εκκαθαριστικό εφορίας

Αρχεία

1. Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης για τη μονιμότητα

Pin It

Σύνδεση Χρήστη