Χορήγηση Πιστοποιητικoύ πλησιεστέρων συγγενών

Εκτύπωση

Όταν στην οικογενειακή μερίδα του θανόντος,  υπάρχουν πλησιέστεροι συγγενείς, το πιστοποιητικό  χορηγείται  με:

Όταν στην οικογενειακή μερίδα του θανόντος,  δεν υπάρχουν πλησιέστεροι συγγενείς, το πιστοποιητικό  χορηγείται  με:

Την δήλωση συμπληρώνει με τα απαιτούμενα στοιχεία κάθε ενδιαφερόμενος.

Αρχεία

1. Αίτηση ενδιαφερόμενου

2. Υπεύθυνη Δήλωση για Χορήγηση Πιστοποιητικoύ πλησιεστέρων συγγενών