Αιτήσεις μείωσης τιμολογίου (3)

1. Μείωση τιμολογίου λόγω αναπηρίας

2. Μείωση τιμολογίου λόγω πολυτεκνίας

3. Μείωση τιμολογίου λόγω βλάβης υδρομετρητή

Pin It

Σύνδεση Χρήστη