Αιτήσεις αντικατάστασης - μεταφοράς υδρομετρητή (2)

Εκτύπωση

1. Αντικατάσταση υδρομετρητή

2. Μεταφορά υδρομετρητή σε άλλο σημείο