Γενικός Γραμματέας

Εκτύπωση

Ο Γενικός Γραμματέας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: