Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Προηγούμενος μήνας Προηγούμενη μέρα Επόμενη μέρα Επόμενος μήνας
Ανά έτος Ανά μήνα Ανά εβδομάδα Σήμερα Αναζήτηση Μετάβαση στον μήνα

13η/2019 Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 27 Αυγούστου 2019, 13:00

Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Μετεώρων


Θ Ε Μ Α Τ Α
 
1.-Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος  της Κοινότητας Διάβας για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα έτους  2019
2.-Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος  της Κοινότητας Γάβρου για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα έτους  2019
3.-Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος  της Κοινότητας Λογγά για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα έτους  2019
4.-Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος  της Κοινότητας Σκεπαρίου για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα έτους  2019
5.-Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος  της Κοινότητας Αγναντιάς για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα έτους  2019
6.-Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού καυσοξύλευσης  ατομικών αναγκών δάσους  Τ.Κ. Κονισκού
7.-Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού καυσοξύλευσης  ατομικών αναγκών δάσους Οικισμού Αχελινάδας της Τ.Κ. Μαυρελίου
8.-Έγκριση Πρακτικού ΙI διαγωνισμού του έργου: «Αγροτική οδοποιϊα σε Τ.Κ. Δήμου Μετεώρων»
9.-Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση Βασιλείου Μπαζίμα κ.λ.π.
10.-Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση Θεόδωρου Βασιλόπουλου κ.λ.π.
11.-Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση Κεραμίδα Ηλία κ.λ.π.
12.-Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση Ιωάννη Μπούγλα
13.-Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση Αθανασίου Φακήτσα