Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Προηγούμενος μήνας Προηγούμενη μέρα Επόμενη μέρα Επόμενος μήνας
Ανά έτος Ανά μήνα Ανά εβδομάδα Σήμερα Αναζήτηση Μετάβαση στον μήνα

12η/2019 Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019, 19:30 - 20:00

Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας


Θ Ε Μ Α Τ Α

1.-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού κτιρίου (παλαιό τυροκομείο)της Τ.Κ. Φλαμπουρεσίου του Δήμου Μετεώρων.

2.-Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού καυσοξύλευσης  ατομικών αναγκών δάσους Οικισμού Αγίου Δημητρίου της Τ.Κ. Γάβρου.

3.-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού κτιρίου της Τ.Κ. Αμαράντου.

4.-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού κτιρίου της Τ.Κ. Κορυδαλλού  του Δήμου Μετεώρων.

5.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος της Τ.Κ. Κονισκού του Δήμου Μετεώρων για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα έτους  2019.

6.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος οικισμού Αχελινάδας της Τ.Κ. Μαυρελίου του Δήμου Μετεώρων για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα έτους  2019.

7.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2019.

9.-Ορισμός δικηγόρου υπόθεση Βασιλείου Αγγέλη.

10.-Ορισμός δικηγόρου υπόθεση Δημάρχου.

11.-Ορισμός δικηγόρου «υπόθεση ποτίστρας  στην Τ.Κ. Κρύας Βρύσης» .

12.-Ορισμός δικαστικού επιμελητή «υπόθεση ποτίστρας  στην Τ.Κ. Κρύας Βρύσης» .

13.-Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019