Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Προηγούμενος μήνας Προηγούμενη μέρα Επόμενη μέρα Επόμενος μήνας
Ανά έτος Ανά μήνα Ανά εβδομάδα Σήμερα Αναζήτηση Μετάβαση στον μήνα

4η/2019 Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
Τετάρτη 06 Μαρτίου 2019, 19:30

Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας


Θ Ε Μ Α Τ Α

1.-Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

2.-Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

3.-Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άδρευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1&2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957

4.-Έγκριση δαπανών για την πραγματοποίηση των εορταστικών εκδηλώσεων της 25ης Μαρτίου.

5.-Έγκριση δαπανών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων του Δήμου (περίοδος Απόκρεων)».

6.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Συνδιoκατεχόμενου Δάσους «Καλομοίρας» για την περίοδο 2019-2023.

7.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Διακετεχόμενου δάσους Πάδης-Άνω Μπούρσιανης.

8.-Αποδοχή και κατανομή πίστωσης για  λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.

9.-Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

10.-Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών του Δήμου.

11.-Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2019.

12.-Αίτηση της Αφοί Κωτούλα τεχνική κατασκευαστική Ο.Ε. (Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου – Αντιδιαβρωτική προστασία.

13.-Αίτηση Συλλόγου Δρομέων Τρικάλων.

14.-Αίτηση Κλεισάρη Παναγιώτας (λύση σύμβασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Μαυρελίου).

15.-Αίτηση Κλεισάρη Γεωργίου,Μελαχροινής και Παναγιώτας (παραχώρηση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Μαυρελίου).

16.-Αιτήσεις α) Μπαούτη Ελευθερίου β) Μπαούτη Σπυρίδωνα γ) Μπαούτη Αθανασίου (για παραχώρηση δημοτικής έκτασης στη Τ.Κ. Καστρακίου).

17.-Αίτηση Κόρδα Μελαχροινής και Γεωργίου  (Παραχώρηση δημοτικής έκτασης στη Τ.Κ.  Μαυρελίου).

18.-Έγκριση υλοποίησης προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών.

19.-Κοπή επικίνδυνων δένδρων.

20.-Συμμετοχή του Δήμου Μετεώρων στο πρόγραμμα International Urban Cooperation (IUC).