Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Προηγούμενος μήνας Προηγούμενη μέρα Επόμενη μέρα Επόμενος μήνας
Ανά έτος Ανά μήνα Ανά εβδομάδα Σήμερα Αναζήτηση Μετάβαση στον μήνα

5η/2019 Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Τετάρτη 06 Μαρτίου 2019, 19:00

Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας


Θ Ε Μ Α Τ Α 

1.-Έγκριση πρακτικoύ ΙΙ δημοπρασίας του έργου: «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Μαλακασίου».

2.-Έγκριση πρακτικού ΙΙ δημοπρασίας του έργου: «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Χασίων».

3.-Έγκριση πρακτικού ΙΙ δημοπρασίας του έργου: «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Ασπροποτάμου»

4.-Έγκριση πρακτικού ΙΙ δημοπρασίας του έργου: «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Κλεινοβού».

5.-Έγκριση πρακτικού ΙΙ δημοπρασίας του έργου: «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Καστανιάς».

6.-Έγκριση πρακτικού ΙΙ δημοπρασίας του έργου: «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Βασιλικής».

7.-Έγκριση πρακτικού ΙΙ δημοπρασίας του έργου: «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Τυμφαίων».

8.-Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση αγωγής της ετερόρρυθμης εταιρείας «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  κατά  του Δήμου Μετεώρων

9.-Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019