Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Προηγούμενος μήνας Προηγούμενη μέρα Επόμενη μέρα Επόμενος μήνας
Ανά έτος Ανά μήνα Ανά εβδομάδα Σήμερα Αναζήτηση Μετάβαση στον μήνα

4η/2019 Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019, 12:30

Δημοτικό Κατάστημα Καλαμπάκας


Θ Ε Μ Α Τ Α:

 1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Μαλακασίου».
 2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Χασίων».
 3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Ασπροποτάμου»
 4. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Κλεινοβού».
 5. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Καστανιάς».
 6. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Βασιλικής».
 7. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Τυμφαίων».
 8. Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση αγωγής της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας κατά  του Ν.Π.Ι.Δ.  (Δ.Ε.Υ.Α.Μ).
 9. Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση αγωγής της Τράπεζας Πειραιώς κατά του Ν.Π.Ι.Δ. (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)
 10. Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση αγωγής της Τράπεζας Πειραιώς κατά 1) Ν.Π.Ι.Δ. (Δ.Ε.Υ.Α.Μ). και 2) Ν.Π.Δ.Δ. «Δήμος Μετεώρων»
 11. Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση της έφεσης που άσκησε το Ν.Π.Δ.Δ. (Δ.Ε.Υ.Α.Μ) κατά του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπούμενο από 1) Τον Υπουργό Οικονομικών, 2) Τον αστυνομικό διοικητή Καλαμπάκας και κατά της υπ’ αιθμ. 437 (19-12-2012) απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων.