Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Προηγούμενος μήνας Προηγούμενη μέρα Επόμενη μέρα Επόμενος μήνας
Ανά έτος Ανά μήνα Ανά εβδομάδα Σήμερα Αναζήτηση Μετάβαση στον μήνα

1η/2019 Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, 18:15

Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας


Θ Ε Μ Α Τ Α 

1.-Μεταβίβαση οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δήμου μας στο ΦοΦΣΑ Δυτικής Θεσσαλίας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» & δ.τ. «Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε» σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 245 του ν. 4555/2018

2.-Αίτηση Ελευθερίου Καρανίκα (παραχώρηση χώρου στάθμευσης)