Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Προηγούμενος μήνας Προηγούμενη μέρα Επόμενη μέρα Επόμενος μήνας
Ανά έτος Ανά μήνα Ανά εβδομάδα Σήμερα Αναζήτηση Μετάβαση στον μήνα

3η/2019 Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, 19:00

Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας


Θ Ε Μ Α Τ Α

1.-Έγκριση υποβολής πρότασης για την πράξη με τίτλο «Αποχέτευση ομβρίων επέκτασης πόλης  Καλαμπάκας, Δήμου Μετεώρων στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι , Άξονας προτεραιότητας «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές» με τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας».

2.-Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μετεώρων και ΔΕΥΑΜ για την πράξη με τίτλο «Αποχέτευση ομβρίων επέκτασης πόλης Καλαμπάκας, Δήμου Μετεώρων».

3.-Αποδοχή όρων για λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» για την εκτέλεση του  έργου «Αγροτική Οδοποιία σε Τ.Κ. Δήμου Μετεώρων».

4.-Αίτηση ΟΤΕ Α.Ε. (Χορήγηση Ετήσιας άδειας εκσκαφής για Μικροεπεκτάσεις & Μετατοπίσεις υπογ. Καλωδίων στον Δήμο Μετεώρων)

5.-Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’αρίθμ. υπουργικής αποφ. , αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ.

6.-Μεταβίβαση οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δήμου μας στο ΦοΦΣΑ Δυτικής Θεσσαλίας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» & δ.τ. «Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε» σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 245 του ν. 4555/2018.

7.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2018

8.-Ορισμός Ορκωτών Λογιστών για έλεγχο χρήσης 2018.

9.-Αίτηση Ελευθερίου Καρανίκα (παραχώρηση χώρου στάθμευσης)

10.-Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου.

11.-Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

12.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση κτιριακών υποδομών του Δήμου Καλαμπάκας».

13.–Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Μητροπόλεως».