Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Προηγούμενος μήνας Προηγούμενη μέρα Επόμενη μέρα Επόμενος μήνας
Ανά έτος Ανά μήνα Ανά εβδομάδα Σήμερα Αναζήτηση Μετάβαση στον μήνα

2η/2019 Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019, 19:00 - 19:30

Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας


Θ Ε Μ Α Τ Α 

1.-Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019

2.-Παραίτηση από δικόγραφο (υπόθεση Μπριάζα)

3.-Επικύρωση της υπ.αριθμ. 14/2019 απόφασηs Δημάρχου (ορισμός δικαστικού επιμελητή)