Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Προηγούμενος μήνας Προηγούμενη μέρα Επόμενη μέρα Επόμενος μήνας
Ανά έτος Ανά μήνα Ανά εβδομάδα Σήμερα Αναζήτηση Μετάβαση στον μήνα

1η/2019 Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019, 19:30

Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας


Θ Ε Μ Α Τ Α:

1.-Έκφραση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του δημοτικού δάσους «Αγίας Τριάδας (Τραχανιώτες)», για την περίοδο 2017-2026.

2.-Έκφραση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του δημοτικού δάσους «Κονισκού», για την περίοδο 2017-2026.

3.-Έκφραση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Δασικού Συμπλέγματος Ασπροποτάμου για την περίοδο 2017-2026

4.-Συγκρότηση Επιτροπών των άρθρων 1 και 7 του Π. Δ. 270/81 για την εκτίμηση ή εκποίηση ή αγορά ή εκμίσθωση των  κινητών και ακινήτων πραγμάτων  του Δήμου.

5.-Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 221 παρ. 11β του ν. 4412/2016.

6.-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ)

7.-Συγκρότηση επιτροπής για την εκτίμηση του μισθώματος δημοτικών ακινήτων.

8.-Συγκρότηση επιτροπής  εκποίησης ακινήτων.

9.- Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής αναλωσίμων υλικών του Δήμου.

10.-Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Μητροπόλεως».

11.-Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση κτιριακών υποδομών Δήμου Καλαμπάκας».

12.-Έγγραφο Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για διαγραφή τελών εκ παραδρομής βεβαιωθέντων.

13.-Αίτηση του Ο.Φ.Π.Κ. Περιστέρας (παραχώρηση σχολείου).

14.-Αίτηση ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ»

15.-Αίτηση ΑΟΚ

16.-Παραίτηση από δικόγραφο (υπόθεση Μπριάζα).

17.-Παραλαβή μελέτης προστασίας & διαχείρισης Δημοτικού δάσους Θεοτόκου Τ.Κ. Αχλαδέας του Δήμου Μετεώρων

18.-Εφαρμογή του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 – Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ α΄βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό.

19.-Έγκριση και παραλαβή παραδοτέων Α Φάσης του ερευνητικού έργου: «Πολυκριτηριακή ανάλυση για την εκτίμηση του πλημμυριακού κινδύνου και την εύρεση βέλτιστων θέσεων για την κατασκευή αντιπλημμυριακών έργων στην περιοχή Ν. Τρικάλων.

20.-Αίτηση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κακοπλευρίου (παραχώρηση έκτασης)

21.-Παράταση χρόνου ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  Δήμου Καλαμπάκας

22.-Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών του Δήμου.

23.-Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης προμήθειας  καυσίμων

24.-Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2019.

25.-Διαγραφή τιμολογίων.