Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Προηγούμενος μήνας Προηγούμενη μέρα Επόμενη μέρα Επόμενος μήνας
Ανά έτος Ανά μήνα Ανά εβδομάδα Σήμερα Αναζήτηση Μετάβαση στον μήνα

17η/2018 Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018, 19:00

Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας


Θ Ε Μ Α Τ Α

1.-Αίτηση Αφοί Κωτούλα Τεχνική Κατασκευαστική Ο.Ε. (παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ».

2.-Αποδοχή και κατανομή πίστωσης για  λειτουργικές δαπάνες των σχολείων

3.-Εκμίσθωση Δημοτικού καταστήματος (περίπτερο) της Κοινότητας Κορυδαλλού του Δήμου Μετεώρων.

4.-Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών του Δήμου

5.-Αιτήσεις συλλόγων για γιορτή τσιγαρίδας α)Αγιόφυλλου β) Κρύα Βρύση γ) Οξύνειας δ) Κακοπλευρίου

6.-Εξειδίκευση πίστωσης για προβολή χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου.

7.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Διακατεχόμενου δάσους «Φίλιππα Ελαφίου» για το έτος 2018-2022

8.-Αίτηση Βασιλείου Ψαρρή (Λύση σύμβασης καταστήματος στην Κοινότητα Κρανέας)

9.-Αίτηση Αγορίτσας Βάσου (Λύση σύμβασης καταστήματος στην Κοινότητα Γερακαρίου)

10.-Υποβολή πρότασης για ένταξη της πράξης με τίτλο «Άρδευση αμπελιών Τ.Κ. βασιλικής του Δήμου Μετεώρων» στη Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

11.-Έγκριση της αριθ. 23/2018 μελέτης με τίτλο:  «Άρδευση αμπελιών Τ.Κ. βασιλικής του Δήμου Μετεώρων»

12.-Έγκριση γεωργοοικονομοτεχνικής μελέτης και μελέτης οικονομικής σκοπιμότητας για το έργο: «Άρδευση αμπελιών Τ.Κ. βασιλικής του Δήμου Μετεώρων»

13.-Έγκριση μελέτης δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος για το έργο: Άρδευση αμπελιών Τ.Κ. βασιλικής του Δήμου Μετεώρων»

14.-Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και τους Δήμους Τρικκαίων, Πύλης, Φαρκαδόνας για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, νέα αθλητικά κέντρα, αθλητικοί χώροι σχολείων κ.λ.π.2018» - Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

15.-Έγκριση πρακτικού εκτίμησης για την ανταλλαγή ακινήτου.

16.-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

17.-Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Μετεώρων, Έτους 2019». 

18.-Ανακοίνωση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.