Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Προηγούμενος μήνας Προηγούμενη μέρα Επόμενη μέρα Επόμενος μήνας
Ανά έτος Ανά μήνα Ανά εβδομάδα Σήμερα Αναζήτηση Μετάβαση στον μήνα

16η/2018 Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
Δευτέρα 03 Δεκεμβρίου 2018, 19:00

Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας


Θ Ε Μ Α Τ Α

1.-Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Ευσεβίου Ν. Ντούλα της Τ.Κ. Καλλιρρόης του Δήμου Μετεώρων.

2.-Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Ευσεβίου Ν. Ντούλα της Τ.Κ. Καταφύτου του Δήμου Μετεώρων.

3.-Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Αγγελικής Βεληγκέκα της Τ.Κ. Πολυθέας του Δήμου Μετεώρων.

4.-Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

5.-Αίτηση Μπέλλου Κων/νιάς και Μαδεμτζή Μαριλένας (Διορθωτική πράξη εφαρμογής στο Ο.Τ. 136).

6.-Παραλαβή μελέτης προστασίας & διαχείρισης Δημοτικού δάσους Αχελινάδας Τ.Κ. Μαυρελίου του Δήμου Μετεώρων, περιφέρειας Δασαρχείου Καλαμπάκας, περιόδου 2017-2026.

7.-Αίτηση Ελεύθερου Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Φλαμπουρεσίου –Γερακαρίου ( για την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας ατομικών αναγκών κατοίκων Αχελινάδας).

8.-Αίτηση Αγροτικού Δασικού Συνεταιρισμού Γλυκομηλέας (για την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας ατομικών αναγκών  κατοίκων του οικισμού Θεοτόκου της Τ.Κ.  Αχλαδέας του Δήμου Μετεώρων).

9.-Ανακοίνωση Μ.Π.Ε. του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού της Ενεργειακής  Μαλακασίου Α.Ε. της Τ.Κ. Μαλακασίου του Δήμου Μετεώρων».

10.-Αίτηση Τσούγκαρη Χρήστου (κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Μεγ. Κερασιάς του Δήμου Μετεώρων).

11.-Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μετεώρων και ΔΕΥΑ για την πράξη «ενέργειες ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ». 

12.-Τροποποίηση προϋπολογισμού.

13.-Αίτηση Γιαννούλα Ηλία (χορήγηση αδείας λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου).

14.-Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών του Δήμου

15.-Διαγραφή τιμολογίων.

16.-Έγκριση δαπάνης για εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την ημέρα των εγκαινίων της σύνδεσης με το φυσικό αέριο.

17.-Έκδοση λευκώματος.

18.-Ανάθεση υπηρεσιών στον τομέα της καθαριότητας των δημοτικών χώρων κατά τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011.

19.-Αποδοχή πίστωσης από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.